chành xe tải Phương Vy

Vận chuyển hàng hóa hiện nay rất phát triển trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hội nhập ngày càng sâu rộng. Nhiều đơn vị, công ty chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa hiện đại đã ra đời, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại vị thế mới cho ngành vận chuyển. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về những điều cần biết khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nhằm giúp khách hàng có thể chủ động lựa chọn được hình thức cũng như các công ty vận tải phù hợp nhất.

Những điều cần biết khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Khi vận chuyển hàng hóa, các đơn vị hoặc cá nhận thực hiện vận tải hàng hóa phải lưu ý các điều kiện sau.

Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Hàng nguy hiểm lại được phân thành 9 loại sau đây:

– Loại 1: Các chất nổ; các chất và vật liệu nổ công nghiệp.

– Loại 2: Khí ga dễ cháy; khí ga không dễ cháy, không độc hại; khí ga độc hại.

– Loại 3: Các chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhậy.

– Loại 4: Các chất đặc dễ cháy; các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử   nhậy; các chất dễ tự bốc cháy; các chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy.

– Loại 5: Các chất ôxy hóa; các hợp chất ô xít hữu cơ.

– Loại 6: Các chất độc hại; các chất lây nhiễm.

– Loại 7: Các chất phóng xạ .

– Loại 8: Các chất ăn mòn.

– Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác.

Vận chuyển hàng nguy hiểm liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau. Việc cấp giấy phép vận chuyển do từng bộ, ngành cấp tùy thuộc vào loại hàng hóa nguy hiểm. Vận chuyển hàng nguy hiểm phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

– Bộ Công an cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9.

– Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 7, loại 8.

– Bộ Y tế cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với các hóa chất độc dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất bảo vệ thực vật. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với các hóa chất độc nguy hiểm còn lại trong các loại, nhóm hàng nguy hiểm.

Tổ chức cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải làm gì?

Trước khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm các tổ chức và cá nhân phải có phiếu an toàn hóa chất là tài liệu do nhà sản xuất hoặc nhập khẩu thiết lập cung cấp, được in bằng tiếng Việt có đầy đủ các thông tin sau: Nhận dạng hóa chất; Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất; Thông tin về thành phần các chất; Đặc tính lý, hóa của hóa chất; Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất; Thông tin về độc tính; Thông tin về sinh thái; Biện pháp sơ cứu về y tế; Biện pháp xử lý khi có hoả hoạn; Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố; Yêu cầu về cất giữ; Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân; Yêu cầu trong việc thải bỏ; Yêu cầu trong vận chuyển; Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ; Các thông tin cần thiết khác..

Yêu cầu đối với bao bì, thùng chứa hoặc container

Việc đóng gói hàng nguy hiểm, bao bì, thùng chứa hóa chất nguy hiểm phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về bao gói hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Công Thương thừa nhận.

Bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm phải có nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm.

Phương tiện vận chuyển hóa chất phải đáp ứng các quy định sau:

Phương tiện vận chuyển phải có dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hóa chất khi vận chuyển. Có mui, bạt che phủ kín, chắc chắn toàn bộ khoang chở hàng bảo đảm không thấm nước trong quá trình vận chuyển. Kích thước của biểu trưng hàng nguy hiểm dán trên phương tiện là 500mm x 500mm. Không được dùng xe rơ-móc để vận chuyển hóa chất. Không được vận chuyển các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện. Không được vận chuyển hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm, các chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa khác.

Phương tiện vận chuyển phải dán biểu trưng nguy hiểm của loại hàng, nhóm hàng vận chuyển. Nếu cùng một phương tiện vận chuyển nhiều loại hàng nguy hiểm khác nhau tại một thời điểm thì trên phương tiện vận chuyển đó phải dán đủ các biểu trưng nguy hiểm của các loại hàng đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau phương tiện. Bên dưới biểu trưng này phải dán báo hiệu nguy hiểm có hình dạng, kích thước, màu sắc quy định. Nếu không tiếp tục vận chuyển loại hàng nguy hiểm thì phải xóa hoặc bóc các biểu trưng nguy hiểm, tẩy rửa, khử các hóa chất độc hại còn lại trên phương tiện

Quy định về quá trình vận chuyển hóa chất

Người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có giấy phép điều khiển còn hiệu lực, đồng thời phải có chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp. Có trách nhiệm kiểm tra hàng nguy hiểm trước khi vận chuyển, phải đảm bảo an toàn vận chuyển theo quy định; chấp hành đầy đủ thông báo của người gửi hàng và những quy định ghi trong giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; chỉ tiến hành vận chuyển khi có đủ giấy phép, biểu trưng và biển báo nguy hiểm theo quy định.

Trong quá trình vận chuyển hóa chất, người điều khiển phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ các quy định sau: Phải di chuyển theo đúng lịch trình ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ khác có liên quan về vận chuyển hóa chất giữa chủ phương tiện và chủ sở hữu hàng hóa; Không được dừng, đỗ xe với khoảng cách dưới một trăm mét (100m) so với nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị, nơi đang tổ chức lễ, hội, trường học, bệnh viện hoặc nguồn nước sinh hoạt.

Căn cứ thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN, ngày 29 tháng 12 năm 2010, của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm. Quy định tại điều 12, quy định trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho doanh nghiệp. Phối hợp với ngành chức năng (thanh tra giao thông vận tải, công thương, công an,…) thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển hàng nguy hiểm của doanh nghiệp đã được cấp giấy phép vận chuyển.

Các chất nguy hiểm thuộc ngành khoa học quản lý khi vận chuyển là các chất ôxy hoá, các hợp chất ô xít hữu cơ (loại 5), các chất phóng xạ (loại 7) và các chất ăn mòn (loại 8).

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hàng nguy hiểm cần vận chuyển hoặc doanh nghiệp thực hiện vận chuyển hàng nguy hiểm lập 01 bộ hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ bao gồm 7 nội dung sau: Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải; Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển; Bản cam kết của doanh nghiệp; Lệnh điều động vận chuyển; Bản cam kết của người vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp thuê phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp khác); Phiếu an toàn hóa chất quy định.

Doanh nghiệp phải nộp kèm theo hồ sơ bản sao hợp lệ các tài liệu sau: Tiêu chuẩn áp dụng đối với dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do doanh nghiệp công bố; Phiếu kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng của dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp cấp.

Quý khách hàng cần vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có thể liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục, quy trình đúng pháp luật và đảm bảo an toàn hàng hóa lẫn tính mạng con người.

Vận tải Phương Vy vận chuyển hàng hóa nguy hiểm : chất dễ cháy nổ tuyến Bắc Nam với giá rẻ nhất – an toàn nhất – uy tín nhất. Hiện nay ngành vận tải hàng hóa phát triển đa dạng với các loại hình vận tải như đường bộ, đường thủy, đường tảu hỏa, đường hàng không và cũng đa dạng với loại hàng hóa vận chuyển như hàng cồng kềnh, hàng dễ vỡ, hàng nguyên khối hoặc hàng nhỏ lẻ,…

Vận tải Phương Vy với nhiều năm trong lĩnh vực vận tải, mạnh nhất là hình thức vận tải đường bộ với đủ các loại xe từ 6 tấn đến 15 tấn vận chuyển đa dạng các mặt hàng, trong đó có hàng nguy hiểm. Bài viết sau chúng tôi sẽ sơ lược qua cho Qúy khách biết những loại nằm trong diện hàng hóa nguy hiểm và cách vận chuyển những hàng hóa ấy.

Hàng hóa nguy hiểm gồm những gì?

Những vật liệu nổ công nghiệp, chất dễ cháy nổ

 1. Các loại khí ga không độc và có độc dễ cháy nổ
 2. Các loại chất lỏng dễ cháy như: xăng, dầu,…
 3. Các chất dễ tự phản ứng và có thể tự bốc cháy nếu gặp các chất có trong không khí
 4. Các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ
 5. Hàng hóa là các chất độc hại, các chất lây nhiễm
 6. Hàng hóa là các chất phóng xạ
 7. Các chất ăn mòn
 8. Các chất và hàng hóa nguy hiểm khác

Cách đóng gói, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Để không gặp sự cố trong quá trình gửi hàng, chúng tôi có đưa ra quy trình đóng gói trong quá trình gửi hàng như sau:

 • Các loại hóa chất dễ cháy nổ phải được đóng gói kín và khi vận chuyển phải cẩn thận tránh xa lửa và các tác nhân gây ra lửa.
 • Với những chất dễ ăn mòn, dễ phản ứng cần đựng trong những chai lọ làm bằng thủy tinh hoặc chất liệu phù hợp
 • Với những hóa chất độc hại, lây nhiễm khi đóng gói và gửi hàng cần được trang bị bảo hộ lao động phù hợp
 • Với hàng hóa như xăng dầu cần có xe chuyên dụng để chở
 • Với hàng hóa dễ bị bắt lửa cần sử dụng xe thùng kín chuyên dụng
 • Ngoài việc tránh lửa thì các loại hàng hóa dễ bắt lửa, dễ gây cháy nổ trong quá trình vận chuyển được kê lên kệ, không tiếp xúc trực tiếp với thùng xe tránh trường hợp nước ngấm vào cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.
 • Sau khi đóng gói, cần phải ghi rõ thông tin từng sản phẩm lên bao bì.
 • Trong quá trình gửi hàng cần phải thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý khi hàng gặp sự cố
 • Mức độ nguy hiểm gây cháy nổ của lửa và làm mất phẩm chất hàng hóa của nước là điều mà Phương Vy luôn chú trọng trong quá trình gửi hàng

Tuyến đường Bắc Nam là tuyến đường thuận lợi nhất để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên khoảng cách xa và gửi hàng trong tình hình diễn biến của thời tiết cũng như các tác động của bên ngoài mà không lường trước được. Vậy nên việc chuẩn bị sẵn sằng cho mọi tình huống nguy hiểm nhất đối với hàng hóa là điều cần thiết.

Phương Vy chủ đạo gửi hàng hóa Bắc Nam tự tin là đơn vị hàng đầu trong vấn đề vận chuyển đảm bảo giá rẻ nhất – an toàn và uy tín nhất đối với hàng hóa và khách hàng.

Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phương Vy

Ms Vân: 0933871139 – 01664771352 

Ms Vy: 0936125879 – 0973690779

Mr Trung: 0702006839

Email: vanchuyenphuongvy@gmail.com hoặc vanmai.phuongvy@gmail.com 

Trân trọng!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *